Upravljanje kontaktima

   
ICQ
     

Kliknite na Add Users. Otvorit će vam se prozor ICQ Global Directory Search Engine pomoću kojeg ćete lakše pronaći korisnika kojeg želite dodati. Potragu možete vršiti prema ICQ broju, adresi elektroničke pošte, imenu, prezimenu ili nadimku. Kada ste popunili polja, započnite pretragu klikom na gumb Search.

ICQ će pronaći korisnike koji odgovaraju zadanim svojstvima. Kliknite dvostruko na korisnika kojeg želite dodati te kliknite Next kada ste popunili sva opisna polja.

Dodavanje završavate klikom na Done, čime ste korisnika dodali u kontaktnu listu.