Pisana komunikacija

   
Yahoo! Messenger
     

Da biste s nekim započeli pisanu komunikaciju, dvaput kliknite na ime osobe u Messenger listi.

Otvorit će se novi prozor kao na slici:

Tekst poruke upisujete u donju kućicu za tekst, nakon što ste je napisali kliknite Send ili pritisnite <Enter>.

Ako osoba kojoj šaljete poruke u trenutku slanja nije dostupna, poruke će moći pročitati sljedeći put kada se spoji na Yahoo! Messenger.

Osim slanja poruka imate mogućnosti Call, Plug-ins, Webcam, Games, Send File, Photos i Conference.

Konferencijski razgovor

Možete započeti konferencijski razgovor s više osoba odjednom. Kliknite na Conference. Dodajte kontakte s kojima želite razgovarati iz Messenger liste u pozivnu listu (Invitation List) odabirom kontakta i klikanjem na Add. Nakon što ste dodali sve kontakte, kliknite Invite.