Pozivanje

   
Microsoft Netmeeting
     

NetMeetingom možete pozivati ljude na Internetu, unutar vaše lokalne mreže ili izravno, ako ste spojeni modemom. Nije nužno da osoba koju pozivate ima postavljen NetMeeting jer brojni proizvodi danas podržavaju primanje poziva od NetMeetinga.

Kako biste uputili poziv u prostor za adresu potrebno je upisati jedan od sljedećih podataka:

  • adresu elektroničke pošte vašeg sugovornika
  • ime računala
  • broj telefona
  • IP adresu.

Nakon toga, trebate kliknuti na Place Call gumb.


Ako je sve u redu, NetMeeting će odmah uspostaviti vezu sa sugovornikom. U suprotnom, otvorit će se Place a Call dijaloški prozor unutar kojega je odabirom opcije Using potrebno odrediti vrstu veze koju želite ostvariti.