Ponavljanje i vježbanje

     
     
  1. Dolazi li NetMeeting kao dio operativnog sustava Microsoftova Windowsa XP?

  2. Opišite situaciju u kojoj biste iskoristili mogućnosti alata whiteboard? Kada biste se odlučili koristiti mogućnost dijeljenja programa ("Share program") unutar Microsoft NetMeetinga?

  3. Podržava li Microsoft NetMeeting čavrljanje (chat) kao oblik komunikacije? A video komunikaciju?