Konfiguracija Skypea

   
Skype
     

Nakon uspješne instalacije Skypea i kreiranja korisničkog imena, potrebno je napraviti malu konfiguraciju programa. Prozor za konfiguraciju će se otvoriti odmah nakon prozora dobrodošlice po završetku instalacije.

Prvi korak u konfiguraciji je testiranje mikrofona i slušalica. Na prozoru možemo vidjeti dvije ikone "test speakers" i "test microphone". Kliknite na ikonu za testiranje slušalica da biste provjerili ispravnost slušalica. U slučaju da se zvuk ne reproducira, provjerite jesu li slušalice uključene u za to predviđeni utor, je li  jačina zvuka smanjena, a postoji i mogućnost da zvučna kartica nije instalirana.

Sljedeći korak je testiranje mikrofona. Kliknite na "test" i kažite nešto u mikrofon. Ako je ispravno podešen, Skype će detektirati zvuk na vodoravnom indikatoru izmjenom zelenih kvadratića.

I na kraju nam je još ostalo testirati video, ako na računalu imate priključenu kameru. Ako kamera radi ispravno, klikom na „test video“, pojavit će se vaš video prikaz. U slučaju da kamera ne radi, provjerite je li kamera uključena i jesu li instalirani odgovarajući driveri.

Nakon što ste podesili slušalice, mikrofon i kameru možete se posvetiti podešavanju vašeg profila.

Podacima u profilu možete pristupiti klikom na „Personalize“. Tada se otvaraju mogućnosti dodavanja slike ili detalja u vaš profil.

 

Preostaje još podesiti osnovne postavke u Skypeu. Klikom na „Tools“ u gornjem izborniku pa potom na „Options“ otvara se novi prozor s općim postavkama za Skype. Postavke se sastoje od više kategorija:

  • General: podešavanje općih postavki, jezik za upotrebu Skypea, video, audio postavke
  • Privacy: podešavanje privatnosti, kao i popisa osoba koje ste blokirali
  • Notifications: podešavanje obavijesti, zvukova o dolasku poruke ili poziva
  • Calls: podešavanje detalja dolaznih i odlaznih poziva
  • IM & SMS: postavke tekstualnih poruka
  • Advanced: dodatne postavke.