Ponavljanje i vježbanje

   
Skype
     

 1. Nakon uspješne instalacije Skypea i kreiranja korisničkog imena, potrebno je napraviti malu konfiguraciju programa. Što je sve potrebno podesiti prilikom konfiguracije Skypea da bi se kasnije mogao nesmetano koristiti?

2. Opišite postupak dodavanja novih kontakata na svoju kontakt listu u Skypeu.

3. Na koji se način uspostavlja i održava audio/video komunikacija između korisnika?