Svojstva kornjače

     

Rješenje Primjera 4.

Vaša bi rješenja trebala biti slična ovima, ali ne moraju biti potpuno ista - broj koraka može biti različit, ali naredbe se trebaju poklapati.

a)

fd 20
pu
fd 20
pd
fd 30
pu
fd 30
pd
fd 40

 

b)

fd 25
pu
fd 25
pd
fd 25
rt 90
fd 25
pu
fd 25
pd
fd 25
rt 90
fd 25
pu
fd 25
pd
fd 25
rt 90
fd 25
pu
fd 25
pd
fd 25
rt 90