Svojstva kornjače

Paleta s bojama i kistovima

     
 

I naša se Tina razveselila naslovu - konačno malo boje u njezinom svijetu.

Crteži koje smo do sada crtali pomoću kornjačine grafike bili su crno-bijeli. Želite li izaći iz crno-bijelog svijeta i dodati malo šarenila vašim crtežima, upoznajte paletu kornjačinih boja kao i naredbe pomoću kojih olovci kornjače pridružujete željene boje.


Kornjača u labirintu raznih boja

Nadalje, crte koje je crtala kornjača dosad su uvijek bile sve iste debljine. Vaši bi crteži izgledali puno zanimljivije kad biste, primjerice, podebljali vanjske zidove labirinta i na taj način stvorili privid pravog zida. Bez brige, Tina može vrlo jednostavno promijeniti debljinu olovke kojom crta.


Zidovi crtani pomoću deblje kornjačine olovke

Spremni za obojene avanture?