Paleta s bojama i kistovima

Paleta s bojama

     
 

Koje su vaše omiljene boje?
Naša kornjača Tina ih ima puno. Kako ste već primijetili, ona jako voli brojeve tako da je čak i boje označila njima.

Primjer 7. Odabir boje

Želimo da Tina nacrta pravokutnik kao na slici.


Tina je nacrtala svaku stranicu pravokutnika u drugoj boji.

Želimo li da kornjača promijeni boju olovke kojom crta, upotrijebit ćemo naredbu SETPENCOLOR, kraće SETPC ili setpc.

SETPENCOLOR prevedeno s engleskog znači postavi boju olovke.
Sama naredba neće biti dovoljna. Potrebno je iza nje navesti broj boje, prirodan broj između 0 i 255. Primjerice: SETPC 1, SETPC 12, SETPC 201 i slično.

Sad kad ste naučili kako promijeniti boju kornjačine olovke, pogledajmo zajedno kako nacrtati pravokutnik sa slike.

Da bismo nacrtali plavu stranicu pravokutnika, potrebne su nam sljedeće naredbe:
setpc 1
fd 50.
Zatim slijedi okret u desnu stranu i crtanje zelene stranice:
rt 90
setpc 2
fd 100.
Na isti način nacrtat ćemo i preostale dvije stranice:
rt 90
setpc 3
fd 50
rt 90
setpc 4
fd 100
rt 90.

Napomenimo da je boja 0 uvijek crna, a boja 7 je uvijek bijela. Ostale se boje mogu razlikovati ovisno o računalu na kojem radite.

Da biste vidjeli kojom bojom kornjača crta morate joj, nakon odabira boje, zadati neku naredbu za crtanje.

Primjer 8. Otkrivanje boja

U Tininom igralištu, u okviru Naredbe  upišite potrebne naredbe kako biste saznali koje se boje kriju iza brojeva od 0 do 10.

Najprije zapišite brojeve i pripadajuće boje, a zatim usporedite s našim rješenjima.
Isprobajte i neke brojeve po želji i pronađite brojeve svojih omiljenih boja.

Prikaži mi rješenje.

J Šalabahter:

  • odabir crvene boje - SETPC 4.