Svojstva kornjače

     
 

Rješenje Primjera 10.

Za crtanje pravilnog peterokuta potrebno je pet puta ponavljati crtanje isprekidane stranice koristeći niz naredbi FD 20 PU FD 20 PD FD 20, a između crtanja stranica kornjaču treba okretati za 72°.

Pogledajmo redom naredbe i nastanak crteža:

Dakle, za crtanje peterokuta sa isprekidanim stranicama ukupne dužine 60 upotrijebili smo ovaj niz naredbi:
fd 20
pu
fd 20
pd
fd 20
rt 72
fd 20
pu
fd 20
pd
fd 20
rt 72
fd 20
pu
fd 20
pd
fd 20
rt 72
fd 20
pu
fd 20
pd
fd 20
rt 72
fd 20
pu
fd 20
pd
fd 20
rt 72