Svojstva kornjače

     
 

Rješenje Primjera 11.

Za crtanje spirale u obliku peterokuta ponavljat ćemo crtanje stranica čija se duljina povećava sa svakim okretom. Kod svakog okreta morat ćemo promijeniti boju i debljinu kornjačine olovke.

Dakle, pri pisanju naredbi trebate ovakav redoslijed:

  1. podesite boju
  2. podesite debljinu olovke
  3. nacrtate stranicu
  4. okrenete kornjaču.

Taj niz ponavljate željeni broj puta - za našu sliku to je 10 puta. Preskočili smo boju broj 7 jer je bijela, pa se ta crta ne bi vidjela.

Redoslijed promjene boje i debljine olovke nije važan, ali je važno da se to napravi prije naredbi za crtanje.

Pogledajmo redom naredbe i nastanak crteža:

Dakle, za crtanje šarene spirale u obliku peterokuta upotrijebili smo ovaj niz naredbi:

setpc 1
setpensize [1 1]
fd 10 rt 72
setpc 2
setpensize [2 2]
fd 15 rt 72
setpc 3
setpensize [3 3]
fd 20 rt 72
setpc 4
setpensize [4 4]
fd 25 rt 72
setpc 5
setpensize [5 5]
fd 30 rt 72
setpc 6
setpensize [6 6]
fd 35 rt 72
setpc 8
setpensize [7 7]
fd 40 rt 72
setpc 9
setpensize [8 8]
fd 45 rt 72
setpc 10
setpensize [9 9]
fd 50 rt 72
setpc 11
setpensize [10 10]
fd 55 rt 72

Zadatak ste točno riješili i ako vam crte nisu jednake boje i debljine kao naše. Važno je da spirala bude peterokutna.