Primjeri i zadaci za vježbu trećeg poglavlja

Zadaci trećeg poglavlja

   
  

Sada ste spremni samostalno riješiti zadatke koristeći program za vježbanje.

  1. Nacrtajte pravilan sedmerokut sa stranicom duljine 30 zelene boje.
  2. Nacrtajte jednakostraničan trokut sa stranicom duljine 40. Svaka stranica neka bude drugačije boje.
  3. Napišite riječ sastavljenu od sljedećih slova: A, I, K, N. Duljinu, boju i veličinu crta zadajte sami.
  4. Napišite nizove naredbi za crtanje ovih likova: