Pisanje programa

Početak i kraj

     
 

Ne brinite o naslovu - nismo još ni blizu kraja tečaja. Riječi početak i kraj odnose se na programe.

Primjer 3. Početak i kraj

Vraćamo se natrag našem Editoru. Zadnji put kad smo ga pogledali izgledao je ovako:

Logo je vrlo ljubazno već napisao početak i kraj programa. No ponekad ćete vi sami to morati napisati.

Naredba, tj. riječ, kojom označavamo početak programa je TO.
Završetak programa označavamo s END.

Dakle, svaki program u Logu ima ovakav oblik:

Kornjači je svejedno pišete li naredbe malim ili velikim slovima.

J Šalabahter:

  • početak programa - TO
  • onda slijedi ime programa
  • zatim naredbe
  • i na kraju END