Pisanje programa

Igranje s programima

     
 

Ovdje ćemo se baviti programima i potprogramima - zvuči li vam to kao ozbiljan posao?
Pomalo i je.
Ako se dobro snađete s programima i potprogramima, naučit ćete osnovnu čaroliju programiranja.

Primjer 11. Gradimo zidove i krov

Tina je poželjela kuću sličnu našoj. Ta se kuća sastoji od jednog pravokutnika (zidovi) i jednostraničnog trokuta (krov). Pravokutnik ima stranice 80 (uspravna) i 100 (vodoravna), a trokut ima sve stranice 100 koraka.

Otvorite Editor i napišite u njemu dva odvojena programa: pravokutnik i trokut.

Tek kad ste napisali svoje programe, usporedite ih s našima.

Pokaži mi rješenje

Programe pospremite, isprobajte i popravite ako treba.

Primjer 12. Dizanje krova

Pokrenete li najprije program pravokutnik, pa program trokut, Tina bi vam trebala nacrtati ovakvu sliku.


Nacrtan pravokutnik i trokut

Izgleda da krov nije na dobrome mjestu. Kako ga podići gore?

Očito nam je greška u tome što smo i pravokutnik i trokut crtali s početkom u istoj točki.
Izbrišite sliku i nacrtajte samo pravokutnik. Kamo moramo pomaknuti kornjaču prije crtanja krova?

Kornjača Tina je u donjem lijevom kutu pravokutnika, a krov treba početi crtati u gornjem lijevom kutu pravokutnika.

Dakle, Tinu trebamo pomaknuti na mjesto označeno crvenom točkom. Kako?

Sad kad smo pomaknuli Tinu ponovo nacrtajmo krov - u Okvir za upis naredbi napišite trokut.

Krov sad počinje u pravoj točki, ali malo neobično stoji - izgleda da će prokišnjavati.

Potrebno je kornjaču zakrenuti malo udesno prije crtanja krova tako da se donja stranica trokuta poklopi s gornjom stranicom pravokutnika.

Pokušajte ponovno - izbrišite sliku, nacrtajte pravokutnik, pomaknite kornjaču gore i odredite za koliko je treba zakrenuti. Kako?

Nacrtana kuća s ispravnim redoslijedom programa i naredbi

Primjer 13. Gradimo kuću

Naučite sad Tinu da crta kuću - povežite sve u jedan program.
Kliknite na gumb Edall da biste dobili Editor sa svim napisanim programima. Ispod programa za trokut i pravokutnik dopišite još jedan za kuću.
Sad biste u Editoru trebali imati napisana ova tri programa:

Program kuca koristi prije napisane programe pravokutnik i trokut.

Programi pravokutnik i trokut su potprogrami za program kuca. Kažemo da program kuca poziva potprograme pravokutnik i trokut.

Kažemo da je:

  • glavni program - kuca
  • potprogrami - pravokutnik i trokut.

Pri pisanju programa možete koristiti i prije napisane programe. Da biste pozvali neki potprogram, dovoljno je da napišete njegovo ime.

Dakle, naučili ste Tinu da crta pravokutnik, trokut i kuću - dobro ste obavili posao. Vidite sad kako je važno pisati programe - jednom napisan program za pravokutnik možete koristiti koliko god puta želite - više ne morate stalno ponovo pisati naredbe.
Kad napišete pravokutnik Tina odmah zna što ste htjeli reći.

Svi programi koje želite koristiti kao potprograme trebaju biti vidljivi u Editoru - inače ih kornjača Tina zaboravi.

J Šalabahter:

  • u Editoru možete napisati više programa - važno je da svaki ima svoj TO i svoj END
  • programe koje koristimo u drugim programima nazivamo potprogrami
  • potprogram pozivamo tako da napišemo njegovo ime
&nsbp;