Upotreba petlje

Peta brzina

     
 

Sjećate li se pravilnih mnogokuta? Što su imali veći broj stranica, to ste morali više puta upisivati naredbe za crtanje jedne stranice i okretanje kornjače za određeni kut. Upisivanje ste, naravno, mogli skratiti kopiranjem potrebnih naredbi, no za našu Tinu ni ovaj način nije bio dovoljno brz. Prebacite stoga u petu brzinu i nacrtajte za Tinu zadane likove.

Primjer 2. Trokut u trećoj brzini

Pomoću naredbe REPEAT nacrtat ćemo jednakostraničan trokut sa stranicom 50.
Prisjetimo se! Jednakostraničan trokut je trokut kojemu su sve stranice jednakih duljina i svi kutovi su 60°.

Kornjaču zakrećemo za 120° da bismo između stranica trokuta dobili kut od 60°.


Jednakostraničan trokut stranice 50

Dakle, za crtanje trokuta stranice 50 umjesto da tri puta ponavljate naredbe za crtanje stranice i okretanje kornjače:
fd 50 rt 120
fd 50 rt 120
fd 50 rt 120
upotrijebite smo jednu naredbu:
REPEAT 3 [fd 50 rt 120]

Primjer 3. Do šesterokuta u šestoj brzini

Kako pravilan šesterokut ima šest jednakih stranica i šest jednakih kutova između njih, ubacite u šestu i pomoću naredbe REPEAT nacrtajte pravilan šesterokut sa stranicom 40.

Za crtanje pravilnog šesterokuta trebamo 6 puta ponavljati crtanje stranice koristeći naredbu FD 40, a između crtanja stranica moramo kornjaču okretati za 60°.

Upotrijebite Editor programa MSWLogo te najprije napišite svoje rješenje i tek onda ga usporedite s našim.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 4. Četvrta za pravokutnik?!

Pomoću naredbe REPEAT nacrtajte pravokutnik sa stranicama 40 i 60.


Pravokutnik

Razmislite hoće li našoj kornjači Tini biti potrebna četvrta ili će biti dovoljna druga brzina za crtanje pravokutnika. Upotrijebite Editor programa MSWLogo te najprije napišite svoje rješenje i tek onda ga usporedite s našim.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 5. Do stepenica u drugoj brzini

Pomoću naredbe REPEAT nacrtajte stepenice kao na slici.


Stepenice

Upotrijebite potprogram! Rješenje spremite u datoteku stepenice.lgo, pa ga usporedite s našim.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 6. Peta za peterokut

Pomoću naredbe REPEAT nacrtajte pravilan peterokut sa stranicom 50.


Peterokut

Upotrijebite Editor programa MSWLogo te najprije napišite svoje rješenje i tek onda ga usporedite s našim.

Pokaži mi rješenje.

J Šalabahter:

  • jednakostraničan trokut  REPEAT 3 [FD 100 RT 120]
  • pravokutnik REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]
  • pravilan peterokut REPEAT 5 [FD 100 RT 72]