Upotreba petlje

Ponovi i provjeri šesto poglavlje

   
  

Prisjetite se naredbi koje ste dosad naučili i pomognite kornjači Tini u rješavanju vježbi.

Ponovimo:

FD 100 - pomak naprijed za 100 koraka

BK 50 - pomak natrag za 50 koraka

RT 60 - zakretanje udesno za 60°

LT 120 - zakretanje ulijevo za 120°

CS - brisanje crteža

ST - pokazivanje kornjače

HT - sakrivanje kornjače

HOME - povratak kornjače kući

PU - podizanje olovke

PD - spuštanje olovke

PE - brisanje kornjačinom gumicom

PPT - vraćanje olovke kornjače nakon brisanja

SETPC 4 - postavljanje boje olovke na 4

SETPENSIZE [5 5]- postavljanje debljine olovke na 5

REPEAT broj_ponavljanja [niz naredbi] - ponavljanje niza naredbi određeni broj puta

TO ime - početak programa

END - kraj programa

Editor otvarate odabirom File > Edit

spremanje programa i izlazak iz Editora: File > Save and Exit

za pokretanje programa - napiši njegovo ime u Okvir za upis naredbi

za spremanje svih programa u datoteku - odaberite File > SaveAs

Sad ste naučili dovoljno naredbi da svojoj kornjači omogućite da bude brza poput zeca. Isprobajte naše igre i pomognite kornjači da brzo spoji ponuđene parove i dopuni praznine u zadanim naredbama. Čak se možete i utrkivati s prijateljima - da vidite čija će kornjača prije spojiti zadane parove.