Avantura puna riječi

Ispiši to tamo

     
 

Dosad smo pomoću naredbe PRINT podatke ispisivali u prozoru Commandera. Jeste li se zapitali što je s ispisom u grafičkom prozoru? Može li se tamo pomoću kornjače osim crtanja nešto i napisati?

Odgovor na ovo pitanje daje vam naredba LABEL. LABEL prevedeno s engleskog znači oznaka.

LABEL ispisuje zadane podatke u grafičkom prozoru.

Primjer 10. Grafički ispisi u boji

Isprobajte sljedeću naredbu:
LABEL "Tina


Riječ Tina ispisana u grafičkom prozoru

Zadana naredba je ispisala riječ Tina. Naša kornjača Tina ima vrlo lijep rukopis. Slažete li se?
Primijetite da je riječ ispisana u smjeru u kojem gleda kornjača. Ova činjenica dovodi nas do zaključka da vrlo lako i brzo možemo promijeniti smjer ispisa. Potrebno je samo okrenuti našu kornjaču u željenom smjeru.

Prisjetimo se!
Za zakretanje kornjače koristimo dvije naredbe:

  • RIGHT, RT - za zakretanje udesno
  • LEFT, LT - za zakretanje ulijevo

Naredbe za zakretanje ne pomiču kornjaču nego je samo okreću na mjestu na kojem se nalazi.

Da biste još malo uredili ispis, promijenite boju olovke kojom Tina piše. Sjećate li se naredbe?

Naravno, za promjenu boje olovke kojom crta upotrijebit ćemo naredbu SETPENCOLOR, kraće SETPC ili setpc.

U Editoru programa MSW Loga napišite program koji ispisuje tekst kao na slici. Spremite napisani program i tek tada pogledajte naše rješenje.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 11. Riječ do riječi

Pomoću naredbe LABEL, osim riječi možete ispisivati i liste. Primjerice, želite li ispisati tekst iz prethodnog primjera, u jednom retku upotrijebite listu na slijedeći način:
LABEL [Naša kornjača Tina voli pisati!]
Isprobajte tu naredbu. Kako je ispisana zadana lista?

Ispisana je cijela lista u jednom retku. Uglate zagrade nisu ispisane.

Isprobajte sad ovu naredbu:
LABEL [Naša kornjača [Tina]]
Kako je ispisana zadana lista?

Ispisano je slijedeće: Naša kornjača [Tina].

Uočite da je podlista zadane liste ispisana unutar uglatih zagrada.

Riječi, liste ili brojevi ispisani pomoću LABEL ispisuju se u grafičkom prozoru u smjeru u kojem gleda kornjača. Ukoliko prije upotrebe naredbe LABEL promijenite boju kojom crta kornjača, ispisani tekst će biti u zadanoj boji.

J Šalabahter:

  • LABEL - ispis riječi, lista ili brojeva u grafičkom prozoru
    • LABEL "Riječ - ispis riječi
    • LABEL [Kornjača Tina] - ispis liste
    • LABEL 505 - ispis broja