Vrste podataka

Ponovi i provjeri sedmo poglavlje

   
 

Prisjetite se naredbi koje ste naučili u ovoj cjelini i riješite nekoliko zadataka po vašem izboru..

Ponovimo:

Znakovi za računske operacije u MSWLogu su:

 • zbrajanje +
 • oduzimanje -
 • množenje *
 • dijeljenje /
 • zagrade ( )

Riječ je svaka kombinacija slova, brojeva ili posebnih znakova koja započinje navodnim znakovima i u sebi ne sadrži prazno mjesto

Lista je svaka kombinacija slova, brojeva ili specijalnih znakova koji se nalaze unutar uglatih zagrada

SE je naredba za spajanje dviju ili više riječi, lista i brojeva u rečenicu

PRINT, PR ili pr

- ispis riječi, lista ili brojeva u prozoru Commandera

 • PRINT 5.5/5+30
 • (PRINT 20/2 3.3+2.2 40*2.5)
 • PRINT (SE "Ovo "je "naša "kornjača "Tina ".)
 • PRINT [Ovo je naša kornjača Tina .]

LABEL - ispis riječi, lista ili brojeva u grafičkom prozoru

 • LABEL "Tina
 • LABEL [Kornjača Tina]
 • LABEL 505