Upotreba podataka

Igre s varijablama

     
 

Osim što varijable možete zadati pri svakom pokretanju programa, možete ih zadavati i mijenjati i u samom programu.

Da bismo to mogli napraviti potrebna nam je naredba MAKE. Make prevedeno s engleskog znači napraviti, učiniti.

Želimo li zadati da je vrijednost varijable a broj 50 to ćemo napisati ovako:
MAKE "a 50.

Da bismo varijabli boja pridružili vrijednost 7, napisat ćemo:
MAKE "boja 7.
Jeste li uočili pravilnost?

Iza naredbe MAKE dolazi jedno mjesto razmaka, pa znak navodnika, nakon njega ime varijable, pa jedno mjesto razmaka i vrijednost varijable.

Primjer 7. Imena i vrijednosti

Primijetili ste da smo dosad upotrijebili dva oblika varijable - pisali smo :a i "a. Otkrijmo u čemu je razlika.

 1. U Okvir za upis naredbi upišite ovu naredbu:
  label "boja.
  Što se dogodilo?
  Pokaži mi rješenje


 2. Sad u Okvir za upis naredbi napišite ovaj niz naredbi:
  make "boja 12
  label :boja
  Što se ovaj put dogodilo?
  Pokaži mi rješenje

Dakle, očito "boja i :boja kornjači Tini ne znače isto jer je jednom napisala riječ boja, a drugi put broj 12.

Oznaka " govori nam da se radi o imenu varijable (ili riječi), a oznaka : da se radi o vrijednosti varijable.

U našem je primjeru ime varijable boja, a njezina je vrijednost 12 (zadana naredbom make).

Ime varijable

Vrijednost varijable

"boja

:boja

"a

:a

"n

:n

Primjer 8. Savršen mnogokut

Naredbu make možemo koristiti i kada varijabli želimo računanjem zadati vrijednost.

Zadatak je napisati program koji će crtati pravilan mnogokut s :n stranica duljine :a.
Dakle, želimo jedan program koji će crtati i šesterokut i peterokut i kvadrat, uglavnom bilo koji mnogokut i to s različitim duljinama stranica.

Najprije se prisjetite veze između kuta okretanja kornjače i broja stranica mnogokuta.

Pokaži mi rješenje.

Sad kad smo otkrili kako ćemo izračunati kut, ostatak posla više nije tako složen.
Program očito treba imati dva ulazna podatka :n i :a.
Varijablu :n upotrijebit ćemo kao broj ponavljanja u repeat petlji, a varijablu :a pri crtanju stranice (naredba fd).

I jeste li gotovi? Tina već nestrpljivo čeka isprobati taj savršeni program.

Nakon što riješite i provjerite zadatak, usporedite svoje rješenje s našim.

Pokaži mi rješenje.

J Šalabahter:

 • MAKE - zadaje vrijednost varijable (MAKE "a 34)
 • "kut - ime varijable
 • :kut - vrijednost varijable
 • u MAKE naredbi može biti i računanje (MAKE "kut 360/:n)
 • LABEL - ispis u grafičkom (kornjačinom) prozoru