Upotreba podataka

     
 

Rješenje Primjera 10

Za pravokutnik s duljinama stranica a i b, formule za izračunavanje opsega i površine izgledaju ovako:

  • Opseg = 2*(a+b)
  • Površina = a*b

Ne zaboravite: ne koristite slova s kvačicama u imenima varijabli - dakle ime površina nije dobro, ali ime povrsina je.

Pri računanju s varijablama uvijek koristite njihove vrijednosti, što za ovaj primjer znači :a i :b.