Upotreba podataka

     
 

Rješenje Primjera 9

Naredbu make za zbrajanje napisat ćete ovako:

make "zbroj :broj1+:broj2

Dakle, ako je vrijednost varijable broj1 24, a varijable broj2 31; varijabla zbroj poprimit će vrijednost 55.