Upotreba podataka

     
 

Rješenje Primjera 15

Za crtanje takvoga cvijeta upotrijebili smo ove programe:

to polukruznica :a
repeat 18 [fd :a rt 10]
end

to cvijet :a
repeat 4[polukruznica :a rt 90]
end