Upotreba podataka

     
 

Rješenje Primjera 17

Višekratnici su vrlo prepoznatljivi - prvi višekratnik je zadani broj, a svaki sljedeći dobivamo dodavanjem broja čije višekratnike tražimo.

Dakle, svaki višekratnik broja 5 za 5 je veći od prethodnog višekratnika; svaki višekratnik broja 7 za 7 je veći od prethodnog.

Dakle, ako prvi višekratnik (tj. :x) pospremite u varijablu broj, svaki sljedeći moći ćete dobiti s:
make "broj :broj + :x

Naravno, na početku je potrebno broj :x odrediti pomoću naredbe (random 8) + 2 - da bi brojevi počeli s dva i završili s 10.

Prije ispisa višekratnika umetnuli smo ispis koji govori o višekratnicima kojeg broja je riječ.

to visekratnik :n
make "x (random 8) + 2
make "broj :x
print (se "Ovo "su "višekratnici "broja :x)
repeat :n[print :broj make "broj :broj + :x]
end

Kako biste promijenili taj program da ispisuje višekratnike broja 3?
Vaše razmišljanje napišite u ovotjednoj raspravi.