Primjeri i zadaci za vježbu osmog poglavlja

Zadaci osmog poglavlja

   
  

Sada ste spremni samostalno riješiti zadatke koristeći program MSWLogo.

 1. Napišite program natpis :tekst :n koji crta bljeskajući natpis riječi tekst. Crtanje ponavlja :n puta, a boja natpisa određena je slučajnim brojem između 0 i 20.

 2. natpis "MSWLOgo 10
 3. Napišite program spirala :m :n :s koji crta spiralu s :m stranica, pri čemu spirala ima oblik pravilnog mnogokuta s :n stranica. Prva stranica je duljine :s, a svaka je sljedeća veća za 5.

 4. spirala 12 7 50
 5. Napišite program ljestve :a :b :n koji crta uspravne ljestve sastavljene od :n pravokutnika sa stranicama :a i :b.

 6. ljestve 40 80 7
 7. Napišite program red :n :a koji crta red od :n kvadrata sa stranicom :a. Boja svakog kvadrata je slučajan broj između 0 i 15.

  red 5 60
 8. Napišite program zid :m :n :a :b koji crta zid sastavljen od :m redova ciglica, a u svakom je redu :n ciglica. Svaka je ciglica pravokutnik sa stranicama :a i :b

 9. zid 3 5 30 60
 10. Napišite program racun :x :y koji ispisuje zbroj, razliku, umnožak i količnik brojeva :x i :y.

 11. racun 25 4
 12. Napišite program pogodi koji ispisuje slučajno odabran broj između 0 i 25. Pokušajte pogoditi koji će broj računalo ispisati. Kako vam ide pogađanje?
 13. Napišite program kvadrat koji će crtati kvadrat te ispisivati njegov opseg i površinu. Duljina stranice je slučajan broj između 30 i 100.

 14. kvadrat
 15. Napišite program zvijezda :n :a koji će crtati zvijezdu s :n krakova kao na slici. Najmanji krak je duljine :a, a svaki sljedeći je dva puta dulji.
  Ako zadajete zvijezdu s puno krakova, zadajte malu duljinu prvog kraka jer će crtež inače biti prevelik za zaslon.

 16. zvijezda 5 10
 17. Napišite program paralelogram :a :b :kut koji crta paralelogram sa stranicama duljine :a i :b te kutom :kut između njih.
  Zbroj dvaju susjednih kutova paralelograma je 180°, dakle jedan od njih je šiljast (manji od 90°), a drugi tup (veći od 90°). Koji god od njih zadajete, upotrijebite broj manji od 180.

 18. paralelogram 60 90 45