Primjeri i zadaci za vježbu osmog poglavlja

Ponovi i provjeri osmo poglavlje

   
  

Prisjetite se naredbi koje ste dosad naučili, riješite nekoliko zadataka po svojem izboru - jer sad znate rješavati zadatke iz prijašnjih cjelina na potpuno nov način.

Ponovimo:

ime varijable - b, c, n, zbroj, kut, boja

vrijednost varijable - :b, :c, :zbroj

MAKE - zadaje vrijednost varijable (MAKE "c 4)

u MAKE naredbi može biti i računanje:

  • MAKE "zbroj :a+:b
  • MAKE "r :r*3
  • MAKE "p :p/5

WAIT 45 - privremeno zaustavlja izvršavanje programa na 45 šezdesetinki sekunde

CLEAN - briše sliku, ali ne mijenja položaj kornjače

RANDOM 5 - na slučajan način zadaje jedan od brojeva 0, 1, 2, 3, 4 ili 5

(RANDOM 20) + 10 - na slučajan način zadaje broj između 10 i 30

PRINT tekst - ispis u prozoru Commandera

LABEL tekst - ispis u grafičkom prozoru

spremanje programa i izlazak iz Editora: File > Save and Exit

za pokretanje programa - napiši njegovo ime u Okvir za upis naredbi

za spremanje svih programa - odaberite File > SaveAs

FD :a - pomak naprijed za :a koraka

RT 360/:n - zakretanje udesno za n-ti dio od 360°

PU - podizanje olovke

PD - spuštanje olovke

SETPC random 15 - postavljanje boje olovke na slučajan broj između 0 i 15