Primjeri i zadaci za vježbu osmog poglavlja

2. Radni zadatak za provjeru

     
 

Radni zadatak - za provjeru

Napišite program cvijet :n :a :b koji će nacrtati cvijet sastavljen od :n latica u obliku paralelograma sa stranicama :a i :b.
Boja svake latice je slučajan broj između 0 i 25.
Nakon crtanja, program treba ispisati poruku o tome kakav je cvijet nacrtao, primjerice: "Cvijet ima 8 latica sa stranicama 30 i 60"

Razmislite koji kut se treba pojavljivati u središtu cvijeta - taj je kut ujedno i jedan od kutova paralelograma.
Ponekad neka latica neće biti vidljiva jer je nacrtana bijelom bojom.

Rješenje zadatka spremite u datoteku pod imenom cvijet.lgo

cvijet 8 60 90