Primjeri i zadaci za vježbu devetog poglavlja

Programi u krošnji uvjeta

     
 

Povežete li sve što ste naučili u prethodnih devet cjelina, znat ćete riješiti razne zanimljive i vrlo složene zadatke.

Primjer 8. Zvijezda

Napišite program zvijezda :n :a koji će crtati zvijezdu s :n krakova kao na slici. Najveći krak je duljine :a, a svaki je sljedeći kraći za jednu trećinu od :a. Crtanje krakova zaustavljamo kada nacrtamo n-ti krak ili kada najkraći krak bude manji od 10.
Duljina kraka :a mora biti manja od 300. Ako je zadana duljina kraka :a veća od 300, u grafičkom prozoru ispišite poruku "Zadani crtež je prevelik za zaslon. Molimo zadajte a<300." i zaustavite izvršavanje programa.


lt 90 zvijezda 7 290

Na slici vidite  crtež nacrtan programom zvijezda, ali zakrenut za 90° ulijevo prije crtanja - da bi slika zauzimala manje mjesta na stranici.

Program isprobajte, popravite, pa onda usporedite s našim rješenjem.

Pokaži mi rješenje.

Primjer 9. Na tajnom zadatku

Napišite program pogodi :a koji uspoređuje zadani broj :a sa slučajno odabranim brojem :b i ispisuje odgovarajuću poruku. Ako je a=b ispisuje "Bravo!", inače ispisuje "Pokušaj ponovo!" Slučajno odabrani broj b je između 0 i 15. Pokušajte pogoditi koji je broj računalo zamislilo. Kako vam ide pogađanje?

Na slici možete vidjeti nekoliko primjera izvršenja ovog zadatka.

Program isprobajte, popravite, pa onda usporedite s našim rješenjem.

Pokaži mi rješenje.