Primjeri i zadaci za vježbu devetog poglavlja

Zadaci devetog poglavlja

   
  

Sada ste spremni samostalno riješiti zadatke koristeći Editor programa MSW Logo.

  1. Napišite program red :n :a koji crta red od :n kvadrata sa stranicom :a. Boja svakog kvadrata je slučajan broj između 0 i 15. U nacrtanom redu kvadrata ne smije se nacrtati kvadrat bijele boje. Ako je slučajno odabrana bijela boja (7), potrebno je zadati crvenu boju (4).
  2. Napiši program trokuti :n :a koji crta niz trokuta kao na slici. Stranica svakog idućeg trokuta je za 20 veća od stranice  prethodnog trokuta. Boja svakog trokuta je slučajan broj između 2 i 10. Crtanje trokuta se prekida nakon što je nacrtano svih :n trokuta ili nakon što je nacrtan crveni trokut.

  3. trokuti 17 30
  4. Napiši program lik :n :a koji crta pravilan mnogokut s :n stranica duljine :a sve dok je duljina stranice :a<200, inače crta trokut duljine stranice :a/2 crvene boje.
  5. Napišite program cvijet :a koji će nacrtati cvijet, kao na slici, s 10 latica u obliku peterokuta. Svaka latica cvijeta je slučajno odabrane boje od 0 do 15. Boja latice ne smije biti bijela. Ako je slučajno odabrana bijela boja, zadaje se ružičasta boja (5). Debljina olovke je 2. Stranica peterokuta :a mora biti broj manji od 150, ako je :a veći od 150 vrijednost varijable :a potrebno je postaviti na 150. Upotrijebite potprogram.