Crtanje u perspektivi (3D)

Kornjačin trodimenzionalni svijet

     
 

Dosad je naša Tina živjela u svijetu sa samo dvije dimenzije - svijetu u kojem je poznavala samo visinu i širinu. No to je nije omelo u njezinim šetnjama po grafičkom zaslonu na kojem vam je crtala razne zanimljive likove.
Uz ovaj nadasve zanimljiv svijet, Tina može prijeći i u jedan još uzbudljiviji svijet, svijet u kojem će dobiti i treću dimenziju. U tom novom 3D svijetu Tina će svojim crtežima, uz visinu i širinu, moći dodati i dubinu. Tko će je tek onda uloviti? J

Da bi Tina mogla otputovati u 3D svijet, moramo je naučiti ne jednoj, već dvjema novim naredbama.
Prva je naredba PERSPECTIVE. Perspective prevedeno s engleskog znači pogled, izgled.

Ova naredba govori kornjači da uđe u trodimenzionalni pogled i da tamo ostane neko vrijeme.

Kako dugo? Sigurno vam je kroz glavu prošlo ovo pitanje. Odgovor na ovo pitanje donosi druga naredba koju Tina obavezno mora naučiti. Ne nauči li je ostat će u 3D svijetu zauvijek, ili barem tako dugo dok ne zatvorite program MSW Logo J.
To je naredba WRAP. Wrap prevedeno s engleskog znači omotati, obaviti.

Ova naredba govori kornjači da se vrati u svijet sa samo dvije dimenzije.

Napomenimo da naredbe PERSPECTIVE i WRAP dolaze same, tj. pišemo ih bez ikakvih brojeva.

Primjer 1. Okolo naokolo

Prošećimo još malo 2D svijetom i upoznajmo naredbu WRAP. Zadajte Tini sljedeće naredbe:
wrap
cs fd 950

Što se dogodilo?
Tina je najprije nacrtala ravnu crtu, a onda je nestala sa zaslona s gornje strane i ponovo se vratila "kroz" donju stranu zaslona.

Dakle, zadamo li veliki broj za crtanje, Tina će izaći iz prostora za crtanje i pojaviti se na suprotnoj strani.

Kao što već znate, Tina u 3D svijet ulazi pomoću naredbe PERSPECTIVE. Kada uđe u novi svijet, Tina će ubrzo shvatiti da ništa nije kao prije. Promijenit će joj se čak i oblik kornjače.

Oblik kornjače u 2D

Oblik kornjače u 3D

Prebacujte Tinu iz 2D u 3D svijet i obratno pomoću naredbi PERSPECTIVE i WRAP.

J Šalabahter:

  • PERSPECTIVE - naredba pomoću koje kornjača ulazi u trodimenzionalan svijet
  • WRAP - naredba koja kornjaču smješta u dvodimenzionalan  svijet