Kornjačin trodimenzionalni svijet

Ukošeno crtanje

     
 

Crteži koje je Tina crtala u dvodimenzionalnom svijetu bili su nešto posebno. Kakva li će samo umjetnička dijela crtati kada joj damo na upotrebu i treću dimenziju. Pošaljite stoga Tinu u 3D svijet i upoznajte zajedno s njom njegove mogućnosti.

Primjer 2. Kosi kvadrat ili?

Napišite perspective i prebacite Tinu u 3D svijet, a zatim joj pomognite da se snađe. Crtajući kvadrat zajedno otkrijte kako u 3D rade naredbe za okretanje kornjače (rt i lt).

Krenite redom, naredbu po naredbu kako biste bolje uočili nastale promjene.

fd 100

rt 90

fd 100 rt 90

fd 100 rt 90

 

fd 100 rt 90

 

Dakle, za crtanje kvadrata stranice 100 i u 3D svijetu ste upotrijebili naredbe za crtanje stranice i okretanje kornjače:
fd 100 rt 90
fd 100 rt 90
fd 100 rt 90
fd 100 rt 90

Umjesto ovih naredbi mogli ste upotrijebiti i naredbu:
REPEAT 4 [fd 100 rt 90],

no kvadrat koji ste dobili nije jednak kvadratu u 2D, već izgleda kao paralelogram -  nekako ukoso. Ustvari, sve će vam se u 3D činiti nekako koso.
Matematičari takav način crtanja nazivaju kosa projekcija - sad vam je jasno zašto.

Primjer 3. Gore, dolje i naokolo

U prethodnom primjeru vidjeli ste kako se Tina okreće u desnu stranu. No, u trećoj dimenziji postoji još jedna vrsta okretanja. Kako bi iskoristila sve ponuđene mogućnosti, Tina mora naučiti kako se okrenuti

gore (prema nama) i dolje (prema pozadini).

Za zakretanje (rotiranje) kornjače gore i dolje u trećoj dimenziji koristimo naredbe:

  • DOWNPITCH, DOWN - za zakretanje prema dolje
  • UPPITCH, UP - za zakretanje prema gore

Down prevedeno s engleskog znači dolje, dok down pitch znači nagib prema dolje. Up prevedeno s engleskog znači gore, a up pitch nagib prema gore.

Kao i naredbe RT i LT, naredbe DOWN i UP ne pomiču kornjaču nego je samo okreću na mjestu na kojem se nalazi.

Iza tih naredbi treba pisati broj - veličina kuta za koji želimo zakrenuti kornjaču.

Dodamo li kvadratu još jednu dimenziju dobit ćemo kocku - geometrijsko tijelo. Krenite sada zajedno s Tinom i pogledajte kako upotrijebiti ranije stečena znanja i naredbu DOWN te nacrtati kocku.

repeat 4 [fd 100 rt 90]

fd 100 down 90

repeat 4 [fd 100 rt 90]

fd 100 down 90

repeat 4 [fd 100 rt 90]

fd 100 down 90

repeat 4 [fd 100 rt 90]

fd 100 down 90

Iz opisanog postupka lako je zaključiti da za crtanje kocke morate četiri puta ponoviti naredbe:
repeat 4 [fd 100 rt 90] fd 100 down 90.
Stoga, za crtanje kocke brida duljine :a upotrijebite sljedeći program:

to kocka :a
perspective
repeat 4 [repeat 4 [fd :a rt 90] fd :a down 90]
end

J Šalabahter:

  • DOWNPITCH, DOWN - naredba kojom mijenjate nagib nosa kornjače okrećući ga prema dolje
  • UPPITCH, UP - naredba kojom mijenjate nagib nosa kornjače okrećući ga prema gore