Primjeri i zadaci za vježbu desetog poglavlja

Moja kućica

   
  

Sada ste spremni samostalno riješiti zadatak u kornjačinom 3D svijetu koristeći Editor programa MSW Logo.

Napišite program koji će Tini u 3D svijetu nacrtati kućicu kao na slici.