Primjeri i zadaci za vježbu jedanaestog poglavlja

Zadaci jedanaestog poglavlja

   
  

Sada ste spremni samostalno riješiti zadatak uz upotrebu više kornjača koristeći Editor programa MSW Logo.

Napiši program cvijet :n :s koji zadaje osam kornjača. Svaku od kornjača pozicionira na jedan od vrhova pravilnog osmerokuta sa stranicom duljine 100. Svaka kornjača crta spiralu spiralu s 24 stranice slučajno odabranih boja u rasponu od 16 do 25, pri čemu spirala ima oblik pravilnog mnogokuta s :n stranica. Prva stranica je duljine :s, a svaka sljedeća je za 2 veća.


livada 7 20