Sažetak jedanaestog poglavlja

     
 

U ovom ste poglavlju upoznali još neke od ukupno 1024 kornjače, koliko ih šeće po Logovom svijetu. Naučili ste kako zadavati naredbe bilo kojoj od tih kornjača te kako ih nekoliko zaposliti pri crtanju crteža.

U sljedećem, posljednjem poglavlju ponovit ćete gradivo koje ste učili proteklih tjedana, primijenit ćete svoje znanje na raznovrsne problemske zadatke, a na kraju i provjeriti koliko ste naučili.