Pregled sadržaja - prvo poglavlje

     

 

Nastavno gradivo obrađeno u prvom poglavlju treba uputiti polaznika u osnove programiranja (definiranje pojmova naredba, program, programiranje, programer, programski jezik, interpreter, kompajler, ...)

Obzirom da je ovo tečaj namijenjen učenju programskog jezika dan je kratak presjek razvoja programskih jezika, te su obrađeni neki osnovni elementi programskog jezika Pascal.

Na primjerima su zorno pokazane etape programiranja.

Za rješenje svakog zadatka potrebno ga je analizirati, kreirati ispravan algoritam i zapisati taj algoritam u određenom programskom jeziku.

Prevođenje programa i kreiranje izvršne verzije otkrit će postojanje sintaktičkih pogrešaka. Nakon ispravljanja pogrešaka i kreiranja izvršne verzije programa potrebno je provjeriti točnost programa na određenim test primjerima i napisati popratnu dokumentaciju.

Zadaci koji su nalaze posljednjoj lekciji ovog poglavlja pomoći će boljem razumijevanju etapa programiranja.

Aktivnosti

Proučavanje sadržaja i primjera kroz koje će polaznici steći osnovna znanja o razvoju programskih jezika i procesu programiranja.Istraživanje Interneta, literature ili drugih izvora u potrazi za odgovorima na pitanja vezanim uz proces programiranja.Diskusije:U ovom poglavlju predviđena je diskusija na temu "Etape programiranja" kojom se od polaznika očekuje da prokomentiraju zadatke i njihov način rješavanja. Diskusije su vrlo korisne pri usvajanju znanja stoga se preporuča objavljivanje poruka i komunikacija s ostalim polaznicima. Završna ocjena će dijelom ovisiti i o aktivnosti polaznika na forumu.


Zadaci i vježba:U ovom poglavlju očekuje se redovito prolaženje kroz sve vježbe ugrađene u lekcije. Rješavanjem zadataka za vježbu polaznici dobivaju uvid u stečeno znanje.