Razvoj programskih jezika

     

 

Programski jezik Pascal jedan je od programskih jezika nastalih u drugoj polovini dvadesetog stoljeća. Isprva se koristio kao nastavno pomagalo za učenje programiranja. U nastavku lekcije pogledajmo na koji način i zbog čega su nastali programski jezici te kako su se razvijali kroz povijest.

Poznato je da računala danas koristimo za različite namjene te da njihovu namjenu određuje upravo program koji računalo koristi u određenom trenutku. Recimo, ako se na računalu trenutno "vrti" nekakva igra onda nam ono služi za igranje, isto tako ukoliko na njemu trenutno koristimo program za crtanje onda mu je crtanje namjena.

Prva računala nisu bila programibilna, točnije njihovu namjenu određivalo je sklopovlje, a ne programi. Kada govorimo o sklopovlju mislimo na "opipljive" dijelove računala kao što su kućište, matična ploča, tvrdi disk, procesor itd.
To je značilo da ukoliko smo računalu htjeli promijeniti namjenu, morali smo mijenjati pojedine dijelove računala. Upravo su pojavom programa računala postala višenamjenska.

Kada bi željeli definirati program mogli bismo reći da je to je skup naredbi ili instrukcija poredanih po strogo određenom redoslijedu čijim izvršavanjem računalo izvodi određene radnje.

Programer, odnosno osoba koja piše programe, koristi alate za programiranje koje nazivamo programskim jezicima.
Proces nastajanja programa naziva se programiranje.

Da bi se programer i računalo uspjeli međusobno "sporazumjeti" osmišljeni su umjetno kreirani jezici za njihovo sporazumijevanje.

U nastavku proučite kako su nastali programski jezici.