Pojam programiranja

     

 

Upravo sposobnost računala za izvršavanje različitih poslova razlikuje računalo od ostalih strojeva. No, ukoliko ne postoje programi računalo je potpuno beskorisno, nesposobno za obavljanje ikakvog smislenog posla. Kako bi što bolje razumjeli pojam programiranja neophodno je razumjeti osnovne pojmove vezane uz programiranje.

Programski dio računala (programska podrška ili software) je skup svih programa koji se mogu izvršavati na računalu. Svaki programski jezik ima definiran leksik koji sačinjavaju alfabet i rječnik.


Alfabet je skup osnovnih znakova programskog jezika, a sastoji se od slova, znamenaka i specijalnih znakova.

U programskom jeziku Pascal  osnovni znakovi (alfabet) su

  • slova engleske abecede
  • znamenke od 0 do 9
  • specijalni znakovi +  -  *  /  =  <  >  [  ]  .  ,  ;  :  ^  (  )  '  {  }

Rječnik je skup riječi koje su sastavljene od znakova alfabeta. Riječi mogu biti konstante, imena, rezervirane riječi, ostali specijalni simboli itd.

U Pascalu postoje standardna imena koja imaju unaprijed određeno značenje. Ta standardna imena su:

abs

arctan

boolean

char

chr

cos

eof

eoln

exp

false

get

input

integer

ln

maxint

new

odd

ord

output

pack

page

pred

put

read

readln

real

reset

rewrite

round

sin

sqr

sqrt

text

true

trunc

unpack

write

writeln

 

 

 

Rezervirane riječi (keywords) imaju točno određeno značenje i ne mogu se predefinirati niti se mogu upotrebljavati za druge svrhe osim za one za koje su namijenjene. U Pascalu su to:

and

array

begin

case

const

div

downto

do

else

file

for

function

goto

if

in

label

mod

nil

not

of

or

packed

procedure

program

record

repeat

set

then

to

type

until

var

while

with

 

Standardna imena i rezervirane riječi ne morate učiti napamet. No bitno je da ih znate prepoznati.

Ostali specijalni znakovi su: <>  <=  >=  :=  ..  (*  *)

Način uporabe naredbi u programu i njihovo slaganje strogo je propisano pravilima programskog jezika koje zovemo sintaksa, dok semantika definira značenje ispravno napisane naredbe.

Uz sve definicije i pravila još uvijek ne znate kako pristupiti problemu. Što sve trebate napraviti da biste riješili neki programski zadatak? U idućoj lekciji pronađite odgovore.