Etape programiranja

     

 

Svaki program pisan za računalo najprije treba proći kroz proces razvijanja programa. (Danas su to uglavnom skupovi programa, tako zvane aplikacije). Proces razvijanja programa, bilo da program radi jedna osoba ili čitav tim programera, sastoji se od sljedećih etapa programiranja:

1. Zadavanje zadataka


2. Analiza zadataka

U ovoj etapi potrebno je skicirati rješenje. Problem mora biti u potpunosti razumljiv te ako je potrebno može se raščlaniti na jednostavnije dijelove. Također potrebno je definirati ulazne podatke i izlazne podatke.


3. Sastavljanje algoritma

Algoritam je razrađen postupak kojim dolazimo do rješenja nekog problema. Može se prikazati:

  1. grafički (pomoću simbola) pa ga nazivamo dijagram tijeka
  2. govornim jezikom pa ga nazivamo pseudokod

U grafičkom prikazu algoritma koriste se sljedeći simboli:

Slika 1. Simboli za kreiranje dijagrama tijeka


4. Pisanje programa u odabranom programskom jeziku

Pisanjem programa ili kodiranjem stvaramo izvorni kôd ili engleski source code. Način pisanja ovisi o odabranom programskom jeziku i njegovim pravilima.


5. Prevođenje programa

Program napisan u nekom programskom jeziku mora se prevesti u računalu razumljiv jezik. Prevođenjem se otkrivaju pogreške u programu.

One mogu biti:

  • sintaktičke (neispravno napisana naredba)
  • leksičke (uporaba nedozvoljenih simbola)


6. Testiranje

Testiranjem provjeravamo ispravnost napisanog programa. Naime ako je prevođenje prošlo uspješno i program nema sintaktičkih i leksičkih pogreški još uvijek mogu postojati logičke pogreške. Logičke pogreške su one koje najteže otkrivamo jer su zapravo pogreške u algoritmu. Takve pogreške otkrit ćemo testiranjem programa sa dobro odabranim ulaznim podacima za koje znamo izlazne vrijednosti.


7. Izrada dokumentacije podrazumijeva izradu uputa za korisnika programa


8. Održavanje programa

Pojedine etape mogu se ponavljati.

Primjer 1:

Palačinke


U idućoj lekciji pogledajmo na koji način primijeniti etape progamiranja na konkretnom zadatku. Zasučite rukave jer sad vas tek čeka pravi posao!