Sažetak - prvo poglavlje

     

 

U prvom poglavlju naučili ste da računalo upotrebljavamo za različite namjene, a njihovu namjenu određuju programi. Upravo zbog programa možemo reći da je računalo višenamjenski uređaj. Program je skup naredbi ili instrukcija poredanih po točno određenom redoslijedu. Programe pišu programeri, a postupak stvaranja programa nazivamo programiranjem. Programi nastaju umjetno kreiranim jezicima koje nazivamo programskim jezicima.

Programski jezici razvijali su se usporedo s razvojem računala. Jedini jezik koji računalo razumije je strojni jezik (binarni zapis).

Današnji programski jezici spadaju u grupu viših programskih jezika. Programi pisani višim programskim jezicima su prenosivi na različita računala. Pascal spada u skupini viših programskih jezika. Svi programi pisani višim programskim jezicima (source code, izvorni kod) moraju se prevesti u strojni jezik jer je to jedini jezik koji računalo razumije. Prevođenje obavljaju posebni programi prevodioci (inerpreter i kompajler, s tim da samo kompajler kreira izvršnu verziju programa).

Svaki programski jezik, pa tako i Pascal, određuju alfabet, rječnik, sintaksa i semantika. Alfabet je skup osnovnih znakova programskog jezika, a sastoji se od slova, znamenaka i specijalnih znakova. Rječnik je skup riječi koje su sastavljene od znakova alfabeta. Pascal ima definirana standarda imena i ključne riječi. Način uporabe naredbi u programu i njihovo slaganje strogo je propisano pravilima programskog jezika koje zovemo sintaksa. Semantika definira značenje ispravno napisane naredbe.

Uz poznavanje programskog jezika za uspješno programiranje potrebno je poznavati i etape programiranja. Za rješenje svakog zadatka potrebno je analizirati ga i kreirati ispravan algoritam, zapisati taj algoritam u određenom programskom jeziku. Time posao nije gotov. Potrebno je provjeriti točnost programa na određenim test primjerima i napisati popratnu dokumentaciju.

Sljedeće poglavlje pokazat će vam kako instalirati i koristiti FreePascal te kako napisati prve programe uporabom programskog jezika Pascal.