Pregled sadržaja - drugo poglavlje

     

 

U drugom poglavlju obrađuju se podatci o nastanku programskog jezika Pascal, demonstrira se proces instalacije FreePascal-a uz objašnjenje primjene njegova editora. Obzirom da je Pascal prvenstveno zamišljen kao jezik za učenje programiranja i razvijanja lijepog stila u programiranju njegova sintaksa je jednostavna i laka za učenje.

Da biste napisali program u Pascalu trebate poštovati njegovu strukturu, ispravno najaviti i definirati sve objekte koje će te u programu upotrebljavati (varijable, konstante, tipove podataka, ...). Pascal raspolaže širokim rasponom različitih tipova podatka (integer, real, char, boolean, ...), a moguće je i kreiranje vlastitih (pobrojani, intervalni). Na pojedinim tipovima podataka definirane su funkcije koje prilikom programiranja uvelike olakšavaju rješavanje problema.

Zapis matematičkih izraza u Pascalu ne razlikuje se puno od uobičajenog zapisa, a operatori su isti kao u ostalim programskim jezicima. Prioritet izvršavanja operatora isti je kao u matematici. Naredba pridruživanja omogućava promjenu vrijednosti varijablama.

Pascal ima dvije procedure za ispis podatka (writeln i write) i dvije za unos podatka (read i readln). Zadaci za vježbu omogućuju usvajanje Pascalovih naredbi.

Aktivnosti

Proučavanje sadržaja i primjera kroz koje ćete steći osnovna znanja o osnovnim elementima Pascala, strukturi programa, tipovima podatka te procedurama za unos i ispis podatka.Istraživanje Interneta, literature ili drugih izvora u potrazi za odgovorima na pitanja vezanim nastanak Pascala, strukturu programa, zapis broja u računalu, ...


Diskusije: U ovom poglavlju predviđene su dvije diskusije na temu "Smisli ime:-)" i " Unos podatka" kojom se od polaznika očekuje da prokomentiraju primjere. Također se preporuča komentiranje svih riješenih primjera na forumu jer na taj način možete razmijeniti mišljenja sa ostalim polaznicima i mentorom. Diskusije su vrlo korisne prilikom usvajanja znanja stoga objavljujte poruke i komunicirajte s ostalim polaznicima. Završna ocjena će dijelom (do 10%) ovisiti i o aktivnosti polaznika na forumu.

Zadaci i vježba: U većini lekcija nalaze se primjeri i zadaci za vježbu. Postoje i lekcije koje su u potpunosti sastavljene od zadataka. Rješavanjem zadataka za vježbu dobit ćete uvid u stečeno znanje.