Pojam varijable i konstante

     

 

Zadatak svakog programa koji pišemo je obrada podatka. Podatke može unositi korisnik programa ili mogu biti zadani unutar samog programa. Gdje i kako se smještaju svi podaci proučite u nastavku!

Podaci se tijekom izvršavanja programa pohranjuju u radnu memoriju. Svi podaci koji će se koristi u programu moraju se najaviti. Najavom podataka rezervira se memorijski prostor u koji će biti zapisan pojedini podatak. Dakle, svaki podatak dobiva svoju memorijsku lokaciju u koju će se zapisati. Svakoj memorijskoj lokaciji dodjeljuje se adresa pomoću koje se pristupa pohranjenom sadržaju. Obzirom da je gotovo nemoguće pamtiti adrese pojedinog podatka, adresama se dodjeljuju simbolička imena koja podsjećaju na namjenu podatka i programeru ih je jednostavnije zapamtiti.

Podaci se u memoriji zapisuju u binarnom obliku.

Ovako bi se to moglo pojednostavljeno prikazati:

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

adresa

sadržaj memorijske lokacije

Načelno razlikujemo dvije vrste podataka:

  • varijable njihova se vrijednost tijekom izvršavanja programa može mijenjati, i
  • konstante njihova vrijednost je stalna i ne može se mijenjati.

Primjer 1:

Recimo da pišemo program u kojeg trebamo unijeti polumjer kruga. To je vrijednost koju možemo proizvoljno mijenjati. U tom slučaju polumjer kruga je varijabla i možemo ju označiti sa r.
U trenutku pisanja programa kada najavimo varijablu r za nju će se rezervirati memorijski prostor određen nekom adresom.

Ako program treba zapisati nove podatke u varijablu r on će preko adrese pristupiti memoriji i upisati potrebne podatke. Kolika količina memorije će se rezervirati za pojedinu varijablu ovisi o njenom tipu jer svaki tip podataka zauzima različitu količinu memorije

Zapamtite, nije isto pohranjujemo li realan ili cijeli broj!

adresa
varijable r

sadržaj memorijske lokacije - vrijednost varijable r

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

Isto se događai s konstantama. I njima u programu dodjeljujemo simbolička imena koja program povezuje s adresom memorijske lokacije na kojem je pohranjena.

Recimo da bismo izračunali površinu kruga potrebna nam je konstanta koju možemo nazvati pi. Njena vrijednost bit će unaprijed definirana (3.14159265...) i neće se moći mijenjati tijekom izvršavanja programa.

U idućoj lekciji otkrijte kako izgleda struktura programa pisanog u Pascalu.