Struktura programa

     

 

Pascal ima prilično stoga pravila kada se radi o izgledu programa. Stoga prije samostalnog pisanja programa neizbježno je dobro proučiti strukturu programa.

Svaki program u Pascalu sastoji se od od tri bitna dijela:

  • zaglavlja u kojem se piše ključna riječ program i ime programa
  • deklaracijskog dijela u kojem se obavezno moraju navesti i opisati svi podaci koji će se u programu koristiti, te sve procedure i funkcije
  • instrukcijskog dijela u kojem se piše sam program, tj. naredbe

Opći oblik programa u Pascalu bio bi dakle:

program ---;

(*zaglavlje programa*)

zaglavlje

uses ---;
label ---;
const ---;
type ---;
var ---;
procedure---;
function ---;

(*najava uporabe modula*)
(*deklaracije labela tj. oznaka*)
(*definicija konstanti*)
(*deklaracija tipova podataka*)
(*deklaracija varijabli*)
(*deklaracija procedure*)
(*deklaracija funkcije*)

begin
naredbe;
. . .
end

(*početak bloka naredbi*)


(*kraj programa*)

U zaglavlju imamo ključnu riječ PROGRAM i ime programa.

PROGRAM zadatak;

ili

PROGRAM prvi;

U bloku se nalazi opis podataka i sve naredbe koje koristimo. Svi korišteni objekti u programu moraju se prethodno deklarirati (najaviti) i to u pojedinim odjeljcima bloka i to točno određenim redoslijedom. Nepotrebni odjeljci se mogu izostaviti, ali u bloku mora postojati barem jedna naredba.

Prilikom pisanja programa prvo najavljujemo module. Kako se to radi, pogledajte u idućoj lekciji.