Najava uporabe modula

     

 

Moduli ili jedinice su biblioteke funkcija, procedura, konstanti i tipova podatka te čine osnovu modularnog programiranja koje podržava i Pascal.

Postoji nekoliko takvih modula koje možemo koristiti prilikom rješavanja zadataka. Međutim, Pascal dozvoljava i kreiranje vlastitih modula. Ugrađeni moduli koje najčešće upotrebljavamo su:

  • System - sadrži standardne funkcije i procedure (npr. unos i ispis podataka, osnovne matematičke funkcije, ...)
  • Crt – sadrži funkcije i procedure za rad sa tipkovnicom i zaslonom.
  • Graph – sadrži grafičke procedure i funkcije

Funkcije i procedure iz pojedinih modula dostupne su u programu samo ako ih prethodno najavimo. Izuzetak su procedure i funkcije iz biblioteke System. Nju ne treba posebno najavljivati. Najava se vrši ključnom riječju USES.

USES crt;

ili

USES graph;

U idućoj lekciji proučite što su oznake i kako ih najaviti.