Deklaracija oznaka

     

 

Oznaka ili labela može biti cijeli broj od 0 do 9999 ili ime i mora biti jedinstvena u jednom bloku. Koristi se za označavanje naredbe. Ključna riječ za najavu je LABEL.

Primjer 1:

LABEL 1, 55;

gdje su 1 i 55 oznake koje označavaju pojedine naredbe u programu (ako znate Basic onda je to kao broj linije u kojoj se nalazi pojedina naredba).

Konstante su podaci koji se ne mijenjaju tijekom izvršavanja programa. Njih definiramo slijedeće.