Definicija konstanti

     

 

Konstanta je zadana vrijednost koja se tijekom programa ne može mijenjati. Vrijednost konstante mora biti definirana na početku programa. Ključna riječ za definiranje konstanti je CONST. Opći oblik naredbe je

CONST naziv_konstante=vrijednost_konstante;

Primjer 1:

CONST pi=3.14159 ;
      maximum=
80;