Definicija tipova podataka

     

 

Tip je skup podatka s nekim zajedničkim svojstvom. Ključna riječ za najavu tipova podataka je TYPE

Primjer 1:

TYPE cijeli=integer;

ili

TYPE prirodni=1..maxint;

O ovoj naredbi bit će više riječi nešto kasnije.