Imena u Pascalu

     

 

Već na samom početku, točnije rečeno u prvom poglavlju, naučili ste prepoznati osnovne znakove dozvoljene u Pascalu. Također sada možete nabrojati i standardna imena i ključne (rezervirane) riječi.

Ključne riječi imaju točno određeno značenje i ne mogu se predefinirati niti se mogu upotrebljavati za druge svrhe osim za one za koje su namijenjene.

Imena se koriste za označavanje varijabli, konstanti, tipova, procedura i funkcija. Ime se može sastojati od slova, znamenki i znaka _, ali na prvom mjestu mora biti slovo.

U Pascalu su definirana i standardna imena kojima se označavaju standardne funkcije, procedure, tipovi, konstante i datoteke.

Značenje tih standardnih imena je unaprijed određeno, ali se može mijenjati u programu (iako to nije preporučljivo). Imena možemo i sami kreirati, no tada se trebamo pridržavati određenih pravila.

Pascal ne razlikuje velika i mala slova, što znači da će varijable BR i br biti iste.

Preporučuje se da:

  • ime treba izabrati tako da podsjeća na značenje koje će varijabla imati u programu
  • treba izbjegavati prekratka, ali i preduga imena
  • ukoliko se ime sastoji od dvije riječi dobro je drugu riječ odvojiti _
  • treba izbjegavati zadavanje imena slovom koje se teško razlikuje od znamenke (l od 1, S od 5, O ili Q od 0, Z od 2)

Zadatak 1:

Odaberite ispravno napisana imena u Pascalu. Prokomentirajte rješenja u alatima za diskusiju pod temom "Smisli ime :-)". Također možete zadati i nove primjere za razmišljanje i komentiranje.

a).

2x

 

b).

x2

 

c).

a-b

 

d).

Prvi_broj

 


Osim s imenima, u Pascalu možemo raditi i s brojevima. Brojevi mogu biti različiti, no u Pascalu neće vrijediti neka pravila koja smo navikli poštivati u matematici. Pogledajte u sljedećoj lekciji.