Brojevi

     

 

U matematici smo naučili da postoje prirodni, cijeli, racionalni, iracionalni, realni i kompleksni brojevi.

Rad s brojevima u Pascalu je puno jednostavniji budući da Pascal razlikuje dvije vrste brojeva, realne (real) i cijele (integer) brojeve.

Pozitivni cijeli brojevi mogu se pisati sa ili bez predznaka, a negativni s predznakom.

Primjer 1:

  • +5 ili samo 5 pozitivan broj
  • -5 negativan broj

Realni brojevi mogu biti prikazani:

a) s fiksnom decimalnom točkom

Sastoje se od cjelobrojnog i decimalnog dijela razdvojenih decimalnom točkom Ispred i iza decimalne točke mora se nalaziti neka znamenka.

Primjer 2:

  • 12.56
  • -5.78

b) s pokretnom decimalnom točkom

Ovakve brojeve koristimo za pisanje jako velikih ili jako malenih brojeva. Imaju eksponencijalni zapis uporabom oznake E (kao na kalkulatoru). Ispred oznake E mora biti neki realan ili cijeli broj, a iza nje cijeli broj koji predstavlja eksponent na bazi 10.

Primjer 3:

  • 7.42E7 = 7.42*107
  • –5.78E4 = –5.78*104.

Zadatak 1:

Koji su od slijedećih brojeva ispravno napisani? Zašto? Prokomentirajte rješenja u alatima za diskusiju pod temom "Smisli ime :-)". Također možete zadati i nove primjere za razmišljanje i komentiranje.

a).

3.E7

 

b).

.25

 

c).

5E2.7

 

d).

15.45E17