String i komentar

     

 

String je tekst unutar jednostrukih navodnika. Navodnici označavaju početak i kraj stringa, ali mu ne pripadaju.

Primjer 1:

        'Ovo je jedan string'

Komentar je proizvoljan tekst koji se koristi za pojašnjavanje pojedinih dijelova programa. Piše se unutar znakova (*  *) ili unutar vitičastih zagrada.

Primjer 2:

(*Ovo je komentar*)

{ovo je komentar}

Preporučuje se komentirati svaki dio programa, jer komentari omogućuju lakše snalaženje u programu kao i kasnije ispravljanje pogrešaka.

Komentari se mogu pisati bilo gdje u programu i ne utječu na izvršavanje programa.

Već smo ranije napomenuli da računalo razlikuje različite vrste podataka. Računalu nije svejedno je li broj koji koristimo realan ili cijeli ili je naš podatak neki niz znakova. U sljedećoj lekciji utvrdite zašto!