Tipovi podataka

     

 

Obzirom da je namjena svakog programa obrada podataka vrlo je bitno unaprijed odrediti kojeg će tipa biti pojedini podatak.

Ako radimo program kojim ćemo popisati učenike jedne škole i njihove osobne podatke (datum rođenja, adresa, imena roditelja, jmbg, ocjene pojedinih predmeta, itd) jasno je da će takav program zahtijevati podatke različitih tipova.
Ocijene će biti cijeli brojevi, prosjek realan broj, imena će biti niz znakova itd. Svaki tip podatka zauzima u memoriji različitu količinu prostora stoga je bitno unaprijed razraditi i odrediti kojeg će tipa biti pojedini podatak.

Tip podatka je konačan skup vrijednosti za koje vrijede neka zajednička svojstva. Najznačajnije svojstvo su operacije i funkcije definirane na tom tipu podatka.

Jednostavni

Standardni

Korisnički

cjelobrojni (integer)
realni (real)
znakovni (char)
logički (boolean)

pobrojani
intervalni

S jednostavnim korisničkim tipom podataka upoznat ćete se u jednoj od narednih lekcija. U idućoj lekciji pojasnit ćemo jednostavne standardne tipove podataka iz razloga što ćemo njih najviše i upotrebljavati.