Više o tipovima podataka

     

 

U Pascalu tipove podataka možemo podijeliti u 3 skupine:

Jednostavni

Standardni

cjelobrojni (integer)
realni (real)
znakovni (char)
logički (boolean)

Korisnički

pobrojani
intervalni

Složeni

skup (set)
niz, polje (array)
zapis, slog (record)
datoteka (file)
string

Pokazivači

Vrijednosti jednostavnih tipova ne mogu se rastavljati na manje dijelove. Složeni tipovi podataka sastavljeni su od jednostavnih.

Tip podatka koji je linearno uređen (od manjeg prema većem) naziva se skalarni tip podataka. Takvi su svi jednostavni tipovi podatka. Uz to ako svaki element (osim prvog i zadnjeg) skalarnog tipa ima svog prethodnika i sljedbenika govorimo o rednom tipu podatka. Takvi su svi jednostavni osim realnog.